Dokumenty rodowe i strój staropolski (eksponaty zgromadzone w Sali Patrona)