O szkole

    Gimnazjum w Nowym Tomyślu rozpoczęło pracę 2 września 1999 r. jako szkoła obejmująca swoim zasięgiem niemal całą gminę i miasto Nowy Tomyśl. Uczęszczają do niego absolwenci szkół podstawowych z Nowego Tomyśla, a także uczniowie dowożeni z Bukowca, Jastrzębska, Sątop, Wytomyśla, Paproci, Przyłęku i Glinna. W 2005 roku szkoła przyjęła imię założyciela miasta Nowy Tomyśl – Feliksa  Szołdrskiego.

Zajęcia w hali sportowej

Zajęcia w hali sportowej

     Nasza szkoła posiada 32 sale  lekcyjne, świetlicę, Gimnazjalne Centrum Informacji (z bogatym księgozbiorem i  stanowiskami komputerowymi), stołówkę, gabinet pomocy lekarskiej, kompleks obiektów sportowych – halę widowiskowo-sportową, sale gimnastyczne i do zajęć korekcyjnych oraz siłownię. Mamy trzy pracownie komputerowe, 14 pracowni multimedialnych ( w tym 4 laboratoria językowe ) oraz salę konferencyjno-projekcyjną w GCI.

Multimedialna sala patrona

Multimedialna sala patrona

Gimnazjalne Centrum Informacji-stanowiska komputerowe dla uczniów

Gimnazjalne Centrum Informacji – stanowiska komputerowe dla uczniów

       Obecnie do Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego uczęszcza około 600 uczniów do klas m.in. z rozszerzonym zakresem nauczania języka angielskiego i drugim językiem obcym (hiszpański, francuski i niemiecki) oraz z rozszerzonym programem nauczaniem informatyki (e-klasa), a także do  klasy sportowej, czyli Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego i klasy biologiczno-chemicznej . Szkoła prowadzi także oddziały dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz umiarkowanym i znacznym.

Smaczny obiad w stołówce

Smaczny obiad w stołówce

      Od początku swojego istnienia nowotomyskie gimnazjum było szkołą otwartą na nowoczesne metody pracy i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Szczególny nacisk położono na zastosowanie technik informacyjnych i komunikacyjnych podnoszących jakość pracy tej placówki. Od września 2009r. w gimnazjum został wprowadzony System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce, tym samym szkoła jako jedna z pierwszych korzysta wyłącznie z dziennika elektronicznego.

       Nasza szkoła dba o wszechstronny rozwój młodzieży i proponuje udział w ciekawych projektach edukacyjnych oraz różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych.

Laboratorium językowe

Laboratorium językowe