Próba egzaminu

10, 11 i 12 stycznia uczniowie klas trzecich przystąpili do próby egzaminu gimnazjalnego. Test miał na celu sprawdzenie ich umiejętności i wiedzy. Obowiązkowo trzeba było przynieść ważną legitymację szkolną, długopis z czarnym wkładem i na część matematyczną -linijkę. Egzaminy rozpoczynały się o godzinie 9.00, a kończyły  o godz. 12.30 lub 12.

Co gimnazjaliści myślą o próbie? Oto kilka wypowiedzi, oczywiście, zdania są podzielone:

,,Uważam, że test był ważnym sprawdzeniem dotychczasowych umiejętności”

,,Uważam, że egzaminy próbne są przydatne, natomiast pytania są zbyt wymagające i nie odzwierciedlają prawdziwych umiejętności”

,,Testy próbne są absolutnie niepotrzebne, ponieważ nic nie wnoszą, jedynie stresują. Biorąc pod uwagę, że z historii i matematyki także piszemy sprawdzian semestralny, to próby naprawdę nie są potrzebne”

,,Zbyt filozoficzny”

,,Test był trudny, a zwłaszcza temat ostatniego zadania z j. polskiego”

,,Część zadań była podchwytliwa, pytania zamknięte nie były odpowiednio sformułowane i dopuszczały różne możliwości ich zrozumienia”

Niestety, już w kwietniu egzaminy prawdziwe i poważne wyniki   – od nich często będzie zależało przyjęcie do szkoły średniej.Wiki