Program CUDER w Nowym Tomyślu

3 października odbyło się spotkanie profilaktyczne dla klas pierwszych . Pan Tomasz Gubała oraz jego dwoje współpracowników z Krakowa  przybyli do Nowego Tomyśla przedstawić nam program  ” CUDER”. Co to takiego?

Do pełnego rozwoju człowieka konieczna jest jedność pięciu sfer: Ciała, Umysłu, Ducha, Emocji i Relacji.Program  „Cuder” wspomaga wychowanie poprzez obniżanie lęku oraz wzmacnianie rozwoju duchowego. 

Przez trzy godziny goście rozmawiali z młodzieżą i opowiadali, co nam, młodym ludziom jest potrzebne, aby być szczęśliwym. Tłumaczyli, jak ważny jest harmonijny rozwój różnych sfer naszego życia i jak zgubny wpływ mają na nas nałogi.

Spotkanie było ciekawe, a każdy, kto wziął udział w dyskusji, otrzymał symbolicznego cukierka.Po zakończeniu odbyły się również warsztaty dla nauczycieli, podczas których zapoznali się z grą planszową „Cuder”